CleanAccess Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 252

25-116 Kielce, Poland

tel. +48 41 230 93 03