Oszczędzanie wody

Jesteś tu:
Szacowany czas czytania: 2 min

CZY CHCESZ ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE WODY
ORAZ ILOŚĆ ŚCIEKÓW?

Woda jest najczęściej wykorzystywanym surowcem w przemyśle spożywczym, dlatego ilość jej zużycia wpływa istotnie na koszty produkcji, koszty funkcjonowania zakładu i ilość ścieków, które są produktem wtórnym. Na wielu automatycznych i półautomatycznych liniach produkcyjnych, proces korzystania z wody jest procesem ciągłym, nawet jeśli zapotrzebowanie na nią jest chwilowo wstrzymane. Montaż systemów pozwalających na kontrolę jej przepływu pozwala na duże oszczędności w jej zużywaniu. Aby poprawić wydajność procesu mycia i płukania oraz ograniczyć zużycie wody warto w odpowiedni sposób nakierować i skondensować strumień wody. Znaczne oszczędności w zakresie płukania można osiągnąć stosując bardziej wydajne dysze o przekroju płaskim lub punktowym. Ustawiając dysze w odpowiednim kierunku za pomocą długich lanc zagiętych, można płukać produkt z taka samą dokładnością, ale pod niższym ciśnieniem. Przy wyborze odpowiedniego rodzaju dysz, należy wziąć po uwagę wielkość przepływu, spadek ciśnienia, kształt strumienia, rodzaj obiektu poddawanego myciu, wymaganą siłę uderzenia strumienia wody i wielkość kropel. Odpowiednie rozwiązania, zastosowane w systemach mycia, zapewniają optymalizację kosztów mycia i dezynfekcji, poprzez zmniejszenie zużycia środków chemicznych, wody i nakładu pracy. Niezwykle istotny jest także komfort i bezpieczeństwo pracy. Aby to osiągnąć niezbędna jest optymalizacja konfiguracji sprzętu, dostosowana do wielkości obiektu i typu produkcji.

Przykłady złych praktyk i marnowania wody w zakładach przetwórczych.

CO OGRANICZA ZUŻYCIE WODY?
 • Kontrola i optymalizacja parametrów procesu mycia.
 • Optymalizacja czasu pracy poprzez stosowanie lanc.
 • Kontrola przepływu wody we wszystkich procesach jej użycia.
 • Rozwiązania zmniejszające strumień wody, ograniczniki i regulatory wypływu wody.
 • Stosowanie odpowiednich zaworów, dysz, lanc.
 • Eliminację akcesoriów słabej jakości.
 • Rozwiązania skracające czas korzystania z wody.
 • Systematyczne sprawdzanie stanu technicznego wyposażenia systemu mycia.
 • Stosowanie możliwie najmniejszej ilości wody do płukania instalacji technologicznych.
 • Stosowanie trwałych i higienicznych węży, które nie powodują przeciekania instalacji.
 • Optymalizowanie średnicy węży i stosowanie węży o możliwie małej średnicy np. 10-15 mm.
 • Odpowiednia i stała konserwacja urządzeń myjących. Przy wodzie twardej sprawdzać stan odkładania się kamienia lub krystalizacji środków chemicznych. Jeśli do zakładu dostarczana jest woda miękka, należy okresowo sprawdzać stan techniczny dysz, gdyż przy zwiększonym przepływie wody zużyta dysza nie zapewni odpowiedniej jakości mycia, a ciśnienie i kąt pokrycia strumienia zmniejszą się.
 • Stosować dysze ze stali nierdzewnej, są one droższe od dysz mosiężnych i plastikowych, ale ich wytrzymałość jest trzy a nawet cztery razy dłuższa.

Do płukania zawsze używaj odpowiedniej lancy z dyszą.

ULTRA HYGIENIC®

To wyselekcjonowana grupa akcesoriów, które posiadają wyjątkowe właściwości, a także spełniają najbardziej rygorystyczne normy dotyczące higieny i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym.

Wyświetlenia: 62

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Poprzednie: Strefy kodowania kolorami