Szybkozłącza i lance SAVE WATER

Szacowany czas czytania: 3 min

Kryzys wodny coraz bardziej zauważalny

„Ziemia pokryta jest w 70% swojej powierzchni wodą. Tylko 0,1% tych zasobów nadaje się do picia. Już ponad miliard ludzi na Ziemi cierpi z powodu utrudnionego dostępu do wody pitnej. Na świecie już dziś toczą się wojny o wodę i trwają migracje ludzi do miejsc o łatwiejszym dostępie do wody. To jest dopiero początek katastrofy, która czeka ludzkość jeśli szybko nie zaczniemy odtwarzać zasobów wodnych i oszczędzać ich. Na Ziemi nie będzie rozwiniętych form życia bez czystej, dobrej wody. Nie będzie też nas. Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich dostępnych działań związanych z ochroną zasobów wodnych w każdym miejscu na świecie.”

 Łukasz Misiuna
SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Łukasz Misiuna

Nie szanujemy zasobów wody, które są na wyczerpaniu, a my popełniamy wciąż te same błędy. Zasoby wody pitnej kończą się w zastraszającym tempie, przez co staje się ona coraz droższym surowcem. Woda w przemyśle spożywczym używana jest w procesach technologicznych – jako produkt, rozcieńczalnik, czynnik chłodzący lub środek do mycia. Wciąż obserwowane są złe praktyki mycia, gdzie płukanie następuje bezpośrednio z szybkozłącza lub zaworu (bez użycia lanc) powodując marnotrawienie tego cennego medium. W tej sytuacji nie kontrolujemy ilości zużywanej wody w procesie higieny branży spożywczej.

Dla rosnącej liczby producentów żywności ochrona środowiska zrównoważona produkcja, a jednocześnie wykorzystanie zasobów naturalnych, zużycie energii i wody, należą do kluczowych dążeń w rozwoju. Na tej podstawie ocenia się społeczną odpowiedzialność firmy, co nie jest tylko zagadnieniem wizerunkowym, ale wyznacznikiem gospodarności. Funkcjonują indeksy giełdowe oceniające, czy pozyskiwanie np. wody nie powoduje degradacji regionu, w którym znajduje się zakład. Konsumenci także są coraz bardziej świadomi w swoich wyborach, dlatego przybywa firm, które dostrzegają, że warto oferować wyroby tworzone z poszanowaniem ekologii i etyki. Konsumenci nie kierują się wyłącznie atrakcyjną ceną, lecz zwracają uwagę na produkty ekologiczne i ze zrównoważonej produkcji.

Wszystko w naszych rękach…

Modelowy zakład, w którym 25 punktów myjących pracuje przez 4 godziny dziennie i nie używa lanc, ale płucze bezpośrednio z zaworów, w ciągu 14 dni będzie „marnował” ilość wody zapełniającą cały basen olimpijski. Płukanie bez lanc powoduje, że zużywamy o 306,9%*L więcej wody

SAVE WATER

To 3,5 mln litrów zmarnowanej wody, która po myciu zamienia się w niepotrzebne ścieki. To także nadmiarowe straty energii służącej do ogrzania wody i działania pomp CSM. Dodatkowo tego typu złe praktyki powodują wypłukiwanie uszczelek (oringów) z szybkozłączy, co utrudnia prace podczas procesów mycia. Stałe korzystanie z lanc pozwala oszczędzać wodę, energię, poprawia użytkowanie oraz ogranicza zużycie urządzeń, m.in. pomp.

* [Pomiar został wykonany w tym samym czasie, z użyciem szybkozłącza zwykłego oraz SAVE WATER, z lancą punktową o kalibracji 0020].

Odpowiedź na wyzwanie – SAVE WATER

Rozwiązaniem nadmiarowego i bezsensownego zużycia wody jest szybkozłącze SAVE WATER. Zamontowane na zaworze lub pistolecie chroni punkt mycia przed niewłaściwym użytkowaniem – płukaniem bez lancy, bezpośrednio z szybkozłącza lub użytkowaniem przez nieuprawnione osoby. Niepowołany do korzystania z punktu mycia personel lub osoby z zewnątrz nie będą w stanie uruchomić punktu mycia bez dostępu do lancy SAVE WATER.

SAVE WATER logo
PRODUKTY SAVE WATER

Unikalna konstrukcja szybkozłączy SAVE WATER pozwala na niemal całkowite odcięcie przepływu wody, przy otwartym strumieniu wody. Woda wypływa w bardzo małym stopniu, co uniemożliwia użytkowanie. Niezbędne jest wpięcie lancy SAVE WATER, aby móc w pełni korzystać z punktu mycia.

SAVE WATER

Rozwiązanie to pozwala chronić szybkozłącze żeńskie i uszczelki, eliminując jednocześnie niewłaściwe praktyki płukania bezpośrednio z szybkozłącza. Ogranicza ono także dostęp do użytkowania punktu mycia. Zastosowanie szybkozłącza SAVE WATER daje wymierne oszczędności wody, zmniejszenie ilości ścieków i oszczędność energii elektrycznej.

Lance i dysze Ultra Hygienic 9

Szybkozłącza żeńskie SAVE WATER należy używać wyłącznie w kompletach z lancą SAVE WATER, co zapewni poprawne działanie całego zestawu. Zastosowanie zwykłej lancy uniemożliwi otwarcie pełnego przepływu wody. Lance SAVE WATER można używać z dowolnymi szybkozłączami żeńskimi.

quickcoupling
quickcoupling SAVE WATER
SAVE WATER RINSING

Dodatkowa ochrona – ULTRA HYGIENIC®

Szybkozłącza żeńskie SAVE WATER oraz lance SAVE WATER wyposażone są w osłony ULTRA HYGIENIC®. Osłony te są dostępne są w 4 kolorach, co dodatkowo pozwala na kodowanie kolorami. Dostępna jest także wersja osłony wykrywalnej przez detektory metali i X-Ray. Wszystkie osłony są wykonane z tworzywa z dodatkiem antyMICROBIAL, ograniczającym namnażanie bakterii, pleśni i grzybów.

Na szybkozłączach osłony wytwarzane są metodą obtrysku, co eliminuje całkowicie jej zsuwanie się.  Sześciokątny kształt osłon szybkozłączy i lanc eliminuje przetaczanie się ich na pochyłej powierzchni. System łączenia szybkozłączy pozwala na wygodne zmienianie lancy z zaworem lub pistoletem, co ułatwia i przyspiesza pracę.

animicrobial
obudowa lancy
Wyświetlenia: 608

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Następne: ZAWÓR KULOWY ULTRA HYGIENIC® ZE STALI NIERDZEWNEJ