Certyfikat Global G.A.P – co to jest? Wymagania i standardy

Szacowany czas czytania: 2 min

Certyfikat Global GAP

W 1997 roku powstał system zapewnienia bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej obejmujący produkcję roślinną, ogrodniczą, sadowniczą i zwierzęcą, początkowo znany jako EUREGAP. Jest to standard międzynarodowy i dobrowolny.

Powstał z inicjatywy sieci detalistów, zrzeszonych w europejskiej organizacji EUREP, których inicjatywą było ustalenie jednolitych procedur oraz wspólnych standardów produkcji rolnej. Bezpośrednio z tych celów wywodzi się nazwa tego standardu brzmiąca Good Agricultural Practice tzn. Dobre Praktyki Rolnicze.

Założenia Global G.A.P.

Jest to międzynarodowy standard praktyk rolniczych i produkcyjnych skierowany do producentów rolnych. W skład jego założeń wchodzi:

  • troska o najwyższą jakość i bezpieczeństwo żywności;
  • prawidłowe oznaczenie, przechowywanie i zastosowanie środków ochrony roślin, pasz, leków dla zwierząt i innych substancji;
  • prawidłowe nawożenie, techniki upraw, nawadnianie, gospodarka odpadami, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz troska o środowisko.

Certyfikat Global G.A.P. – wynikające z niego korzyści

Ten certyfikat mogą uzyskać firmy, których działalność jest zgodna z określonymi przez niego normami Dobrych Praktyk Rolniczych. Spełnienie wszystkich wymogów jest potwierdzeniem wysokich norm jakościowych certyfikowanych produktów. Posiadanie tej certyfikacji przekłada się również bezpośrednio na wizerunek producenta – poświadcza pokładane przez niego wysiłki w celu wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.

Posiadanie certyfikatu Global G.A.P. sprzyja pozyskiwaniu nowych rynków zbytu, ułatwia również zdobywanie nowych klientów, nie tylko lokalnych, ale również globalnych. Jest to bowiem międzynarodowy znak poświadczający wysoką jakość produktów będący sam w sobie wartością dodaną, mogącą stanowić ważny element negocjacji z potencjalnymi klientami.

Działanie w oparciu o ustandaryzowane procedury przekłada się bezpośrednio na łańcuch dostaw. Dostawcy mogący pochwalić się certyfikowaną produkcją nie wymagają dodatkowych kontroli i dostosowywania się do indywidualnych norm sieci handlowych. Jednolite standardy określone przez Global G.A.P. zapewniają bezpieczeństwo żywności przy jednoczesnej optymalizacji procesów oraz szybkim lokalizowaniu i reagowaniu na nieprawidłowości.

Dostosowując procedury do określonego przez Global G.A.P. systemu zarządzania jakością jesteśmy w stanie wpłynąć pozytywnie na wydajność firmy oraz ulepszyć metody zarządzania.

Uzyskanie certyfikatu Global G.A.P. daje nam również dostęp do pełnej bazy certyfikacji online. W ten sposób w kilku krokach będziemy w stanie sprawdzić kontrahentów oraz uzyskane przez nich certyfikaty.

Global G.A.P. – jak go uzyskać?

Wszyscy producenci nieprzetworzonych produktów rolnych mogą starać się o uzyskanie certyfikacji Global G.A.P. Jest on jednak wyjątkowo popularny wśród producentów i dostawców świeżych owoców i warzyw, ponieważ często wymagają go sieci handlowe, bądź ich inni kontrahenci.

Uzyskanie certyfikatu w kilku prostych krokach:

Krok 1 – Zainteresowany uzyskaniem certyfikatu Global G.A.P. producent powinien zapoznać się z wymaganymi dokumentami i listami kontrolnymi niezbędnymi do jego wdrożenia na oficjalnej stronie internetowej https://www.globalgap.org/uk_en/.

Krok 2 – Zarejestrowanie swojej działalności w odpowiedniej jednostce certyfikującej.

Krok 3 – Dokonanie samooceny firmy korzystając z list kontrolnych dostarczonych przez Global G.A.P. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie modyfikacji systemów niezgodnych z wymaganymi normami.

Krok 4 – Ustalenie terminu pierwszego audytu przez wybraną jednostkę certyfikującą.

Krok 5 – Dostosowanie produkcji żywności do wymagań certyfikatu pozwala przyznać firmie certyfikat Global G.A.P. Jest on ważny jeden rok oraz określa zakres produkcji, którego dotyczy.

Jak przedłużyć certyfikat o kolejny rok?

W celu przedłużenia certyfikatu należy przeprowadzić kolejną samokontrolę sprawdzającą dostosowanie produkcji do jego norm. Na tym etapie powinny być już one wdrożone i dobrze poznane co sprawia, że przedłużenie certyfikacji staje się łatwiejsze.

Następnie odbywa się weryfikacja stosowanych rozwiązań przez zewnętrznego audytora, a jej pozytywny rezultat, umożliwia zachowanie certyfikacji Global G.A.P.

Dla kogo jest ważny certyfikat Global G.A.P.?

Posiadanie certyfikatu Global G.A.P. przynosi korzyści dwóm stronom – zarówno właścicielowi firmy jak i pozostałym uczestnikom łańcucha dostaw.

Pierwszy podmiot otrzymuje potwierdzenie spełniania przez swoją firmę surowych norm jakości i innych wymagań stawianych w celu jego uzyskania. To pozwala cieszyć się wartością dodaną swoich produktów i ich dobrym PR-em. Wkładane w osiągnięcie dodatkowej certyfikacji wysiłki mogą więc przełożyć się na wymierne korzyści.

Dla pozostałych ogniw łańcucha dostaw to poświadczenie, że ich kontrahent spełnia surowe normy i dostosowuje się do ujednoliconych wymagań, co przekłada się na wysoką i powtarzalną jakość produktów, a sam proces ich wytwarzania czyni rzetelnym i nie szkodzącym środowisku naturalnemu.

 

Wyświetlenia: 3078

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Poprzednie: Dezynfekcja w zakładzie przemysłowym
Następne: Certyfikat BRC – wymagania, normy oraz standardy bezpieczeństwa żywności