A NEW DIMENSION OF HYGIENE

Our response to the risk of microbial contamination migration on the hoses are ULTRA HYGIENIC® ANTIMICROBIAL cleaning hoses with antimicrobial properties, available in 4 colors. Unlike antimicrobials, snakes’ antimicrobials provide a higher level of protection

ULTRA HYGIENIC
ANTIMICROBIAL-HOSE

KNOWLEDGE BASE

diamenty forbes

FORBES Diamond 2022

CleanAccess company is among the winners of the prestigious group of

ULTRA HYGIENIC®

ULTRA HYGIENIC

This is a selected group of accessories that have unique properties and also meet the most stringent hygiene and safety standards in the food industry.

OUTSOURCING CNC

We have experience in metal machining, and our own design department. We constantly expand our machine park.

The technologies that we use ensure the highest quality of products and services, also the cost optimization. We systematically improve our technological processes in order to increasethef efficiency and quality.

CNC-outsourcing
CNC-outsourcing
CNC-outsourcing
folder_cleanaccess

DOWNLOAD CATALOGUE

Our full offer can be found in the catalog that you can download from our website.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 CLEANACCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży maszyn i urządzeń o programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej CLEANACCESS poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Dzięki realizacji projektu firma zwiększy eksport i zyski oraz zdywersyfikuje rynki sprzedaży.
Wartość projektu: 719 759.00 PLN          Wartość dofinansowania: 458 175.00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie www.poir.gov.pl

CleanAccess sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Przygotowanie do internacjonalizacji przedsi
ębiorstwa CleanAccess sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne.
Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych w ramach sprzedaży akcesoriów do systemów mycia.
Dofinansowanie projektu z UE: 198 470,00 PLN

0/5 (0 Reviews)