Certyfikat HACCP i certyfikat ISO 22000 w branży spożywczej

Szacowany czas czytania: 2 min

certyfikat HACCP i certyfikat ISO 22000

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze spożywczym muszą wprowadzać systemy mające zabezpieczyć bezpieczeństwo żywności i mogą też ubiegać się o różnego rodzaju branżowe certyfikaty w tym zakresie. Są one gwarancją, że wytwarzanie i obrót żywnością odbywa się w sposób bezpieczny i z zachowaniem zasad higieny.

Co to HACCP?

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim Hazard Analysis and Critical Control Points, które możemy przetłumaczyć jako Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Założenia systemu HACCP opierają się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom z punktu widzenia wymagań zdrowotnych produktów spożywczych poprzez identyfikację punktów, w których może pojawić się niebezpieczeństwo, ocenę istotności tych zagrożeń oraz określenie metod ich eliminacji.

HACCP jest systemem prewencyjnym, mającym na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. System ten dotyczy wszystkich branż przemysłu spożywczego, a więc również lokali gastronomicznych.

System HACCP – dlaczego konieczne jest jego stosowanie?

HACCP jest obowiązującym w Polsce oraz wielu innych krajach Unii Europejskiej systemem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i napojów. System HACCP jest uznawany za jedno z najskuteczniejszych narzędzi oceny zagrożeń. Przestrzeganie ogólnych zasad higieny zapisanych w HACCP gwarantuje, że żywność nie zostanie skażona lub zanieczyszczona, a tym samym nie będzie stanowiła zagrożenia dla potencjalnego konsumenta. Na system HACCP składa się szereg zasad odnoszących się do postępowania w przedsiębiorstwach mających kontakt z żywnością.

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością ma obowiązek przestrzegać zasad HACCP. Te są bardzo rygorystyczne, a wdrażanie ich w przedsiębiorstwie jest wprowadzane w kilku etapach. Po spełnieniu wszystkich określonych wymogów firma może uzyskać specjalny, obligatoryjny certyfikat HACCP. Co to jest? To dokumentacja poświadczająca, że dany podmiot w poszczególnych obszarach swego działania spełnia standardy określone w systemie HACCP.

 

Polecane produkty, zgodne z normą HACCP:

Odzież wodoochronna

Centralny System Mycia Pianowego

System Mycia wodą z sieci

Bębny i obrotnice do węży

 

Czym różni się norma ISO 22000 od norm HACCP?

Normą określającą najistotniejsze wymagania i zasady dotyczące bezpieczeństwa żywności jest system zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Jest to międzynarodowa norma ISO stworzona po to, aby zapewnić bezpieczeństwo całego łańcucha produkcji artykułów spożywczych – od upraw i hodowli po gotowy produkt. Choć norma ISO 2200 jest w dużej mierze oparta na wytycznych systemu HACCP, obejmuje ona również procesy i struktury biznesowe, jest więc szersza niż analiza zagrożeń w krytycznych punktach kontroli.

Z punktu widzenia branży spożywczej, między ISO 22000 a HACCP istnieją istotne różnice. Przede wszystkim należy podkreślić, że system HACCP nie jest tożsamy z normą ISO. Stosowanie systemu HACCP jest wymagane prawem, certyfikacja ISO 22000 nie jest obowiązkowa, samo uzyskanie certyfikatu HACCP również nie jest obowiązkiem podmiotu stosującego ten system.

Wyświetlenia: 1346

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Poprzednie: Certyfikat BRC – wymagania, normy oraz standardy bezpieczeństwa żywności
Następne: Strefy kodowania kolorami