Certyfikat BRC – wymagania, normy oraz standardy bezpieczeństwa żywności

Szacowany czas czytania: 3 min

Certyfikat-BRC

Każda firma zajmująca się produkowanie, przetwarzaniem, pakowaniem czy też sprzedażą żywności jest zobowiązana do zachowania najwyższych standardów jej bezpieczeństwa. Jednym z nich jest norma BRC. Czym jest certyfikacja BRC i dla kogo może być konieczna?

Czym jest system BRC?

BRC standard to międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa żywności. System jakości BRC został opracowany w roku 1998 przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium), stowarzyszenie branżowe zrzeszające mniejszych i większych detalistów w Wielkiej Brytanii i reprezentujące ich interesy. System BRC jest zbiorem zaleceń, wytycznych oraz wskazówek dla firm działających w sektorze spożywczym.

Wdrożenie BRC w przedsiębiorstwie z branży spożywczej potwierdza, że dana firma spełnia rygorystyczne wymagania higieniczne i prawne. Na zgodność z normą BRC może być certyfikowana każda działalność związana z produkcją lub przetwarzaniem żywności. Norma obejmuje całościowo łańcuch dostaw – od półproduktów po produkt finalny, od magazynowania po dystrybucję, włączając w to również opakowania i etykiety.

Kogo obowiązuje system BRC?

Bez względu na to, czy przedsiębiorstwo produkuje podstawowe towary, czy zajmuje się wytwarzaniem przetworzonych produktów spożywczych, może starać się o uzyskanie certyfikatu BRC Food. Firma, która spełnia standardy BRC, jest pozytywnie odbierana przez klientów, co jest bardzo pomocne w kreowaniu wizerunku marki. BRC Global Standards opracowano na podstawie postanowień BRC Food Technical Standard. Jest to dokument zawierający wytyczne stworzone w celu wspierania producentów pragnących wytwarzać artykuły spożywcze pod własną marką.

Dostosowanie się do ujednoliconych norm pozwoliło wytwórcom żywności otrzymywać bezpieczne i wysokojakościowe produkty, dzięki czemu standard BRC szybko objął swoim zasięgiem nie tylko producentów, lecz także międzynarodowy rynek detaliczny i firmy cateringowe. Od kiedy normy BRC zaczęto wdrażać również poza granicami Wielkiej Brytanii, BRC Food Standard stał się standardem globalnym.

BRC global standard

W roku 2002 British Retail Consortium we współpracy z Instytutem Opakowań (Institute of Packaging – IP) stworzyło standardy pakowania BRC/ IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials. W normie BRC IoP zawarte są ogólne wymagania dla producentów opakowań przeznaczonych dla żywności. BRC IoP Standard został przyjęty przez wiodące firmy opakowaniowe z całego świata, stając się standardem międzynarodowym. Certyfikat BRC IoP zwraca szczególną uwagę na jakość i funkcjonalność opakowań oraz materiałów opakowaniowych, a także określa wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące ich produkcji.

Co istotne, w normie BRC IoP zawarte są wymagania nie tylko wobec materiałów używanych do produkcji opakowań żywnościowych, lecz także dla surowców używanych do wytwarzania opakowań nieżywnościowych. BRC Global Standard (znany też jako BRC Food Standard) został uznany przez Globalną Organizację Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative), sieć branżową cieszącą się szacunkiem detalistów i nabywców na całym świecie.

Misją GFSI jest wspieranie przemysłu spożywczego w dostarczaniu konsumentom wyrobów bezpiecznych dla zdrowia. Na chwilę obecną standard BRC jest szeroko rozpowszechniony w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

 

Polecane produkty, zgodne z normą BRC:

Odzież wodoochronna

Centralny System Mycia Pianowego

System Mycia wodą z sieci

Bębny u obrotnice do węży

 

Wymagania BRC Food Standard

Certyfikacja BRC System potwierdza zaangażowanie firmy w przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności. Wdrożenie wymagań BRC pozwala nie tylko zdobyć uznanie w oczach klientów i kontrahentów, lecz także zminimalizować liczbę reklamacji produktów spożywczych. Stosowanie norm BRC w produkcji żywności daje także możliwość zwiększenia efektywności oraz wydajności działań, ponieważ pozwala szybko rozpoznać (i wyeliminować) potencjalne zagrożenia zanim spowodują one jakiekolwiek zakłócenia.

Do fundamentalnych wymagań BRC zalicza się m.in. zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie, wdrożenie planu bezpieczeństwa żywności, nadzorowanie alergenów, etykietowanie i kontrolę opakowań oraz kulturę bezpieczeństwa żywności. Część wymagań BRC odnosi się także do utrzymania porządku w przestrzeni roboczej i eksploatacyjnej.

Aby spełnić normy BRC firma musi zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia sanitarne, szatnie pracownicze oraz pomieszczenia socjalne w liczbie dostosowanej do ilości zatrudnionych osób. Do wdrożenia zaleceń wynikających z normy BRC wykorzystuje się między innymi centralne systemy mycia, strefy kodowania kolorami, tablice cieni, produkty wykrywalne, kładąc nacisk również na odzież ochronną i higienę osobistą pracowników.

Jak zdobyć certyfikat BRC?

Na wstępie zaznaczmy, że posiadanie certyfikatu BRC nie jest wymagane przez przedsiębiorstwa działające wyłącznie na terenie Polski. Będzie jednak konieczne do nawiązania kontaktów handlowych z odbiorcami na rynku brytyjskim. Dotyczy to na głównie zakładów produkujących i przetwarzających mięso drobiowe, wołowe czy wieprzowe, które odpowiadają za około 1/3 wartości eksportu do Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy jednak, że normy BRC obejmują cały łańcuch dostaw i wszystkie grupy produktów rolno-spożywczych.

Wdrożenie certyfikacji zgodnej z normą BRC pozwala zwiększyć bezpieczeństwo żywności, a tym samym ułatwia uzyskanie dostępu do nowych rynków.

Aby uzyskać certyfikat BRC należy spełnić szereg wymagań higienicznych, m.in. stosować w przedsiębiorstwie system HACCP. Jest to postępowanie mające na celu identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Kolejnym warunkiem uzyskania zgodności z normą BRC jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania jakością i prowadzenie stosownej dokumentacji. Kolejny ważny aspekt to przeprowadzanie regularnych i systematycznych kontroli wewnętrznych. Nadzór powinien dotyczyć zarówno produktów, jak i procesów i personelu.

W celu sprawdzenia bezpieczeństwa żywności zgodnie z wytycznymi instrukcji BRC przeprowadza się tzw. certyfikację. Realizują ją oddelegowani eksperci, postępując według następującej procedury systemowej:

  • audyt wstępny – audytorzy dokonują wstępnej oceny, czy i w jakim stopniu procesy spełniają wymagania BRC,
  • audyt certyfikacyjny – obejmuje przegląd zgromadzonej dokumentacji pod kątem zgodności z normą BRC Standard for Food Safety,
  • wydanie werdyktu – osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu potwierdzają zgodność i funkcjonalność,
  • coroczne audyty i ponowna weryfikacja – w celu dokumentacji ciągłych procesów doskonalenia realizowane jest wsparcie w postaci corocznych inspekcji wewnętrznych.

 

Wyświetlenia: 9566

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Poprzednie: Certyfikat Global G.A.P – co to jest? Wymagania i standardy
Następne: Certyfikat HACCP i certyfikat ISO 22000 w branży spożywczej